Alles over TINO MDT

Waarom TINO MDT?

MDT staat voor Maatschappelijke Diensttijd en TINO staat voor de TINO-methode, oftewel leren van mensen waarvan je dat in eerste instantie niet verwacht.

TINO MDT is er voor jongeren tussen de 12 en 27 jaar die life skills willen ontwikkelen, nieuwe mensen willen leren kennen én iets willen bijdragen aan de samenleving. We komen samen in de klimhal. Daar krijgen de jongeren uitdagende TINO (klim)opdrachten, alleen en als groep, en gaan ze met de begeleiders én vertellers in gesprek over belangrijke thema’s zoals mijlpalen, samenwerken, vallen en opstaan.

Wat leer je?

Helemaal nieuw is de combinatie van de TINO-methode met het klimmen niet. TINO MDT is gebaseerd op het TINO Climbing programma van HUMINT Solutions. Speciaal voor de Maatschappelijke Diensttijd vormde HUMINT Solutions een programma met een mix van TINO Climbing en hun Knowledge Detecting programma waar het Old-School programma op gebaseerd was.

Net als bij de Old-School, is TINO MDT gericht op de drie algemene MDT doelen:

  1. talentontwikkeling
  2. mensen ontmoeten buiten je bubbel
  3. iets doen voor een ander
TINO MDT

Deelnemers die jou voor gingen